Quasi aflossingsvrije eigenwoningschuld weer mogelijk?

Quasi aflossingsvrije eigenwoningschuld weer mogelijk?

Eric Hoepelman publiceerde ‘Quasi aflossingsvrije eigenwoningschuld weer mogelijk?’ (VFP, 7/8 2019). Aanleiding vormde het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1111. Zoon leende bij zijn ouders tegen een stevige rente. De inspecteur vond het rentepercentage te hoog en corrigeerde de eigenwoningrenteaftrek. Wat niet werd gecorrigeerd is het aflossingsschema van de annu├»tair dalende schuld. Het wezenskenmerk van de annu├»teit, gelijkblijvende maandlast, (b)lijkt geen fiscale eis te zijn.

Reguliere prijs  0,00