VFP 2019/3 Oudedagsverplichting, overlijden en derdenbeding

VFP 2019/3 Oudedagsverplichting, overlijden en derdenbeding

In menig ODV-overeenkomst is bepaald dat bij overlijden van de gerechtigde de ODV toekomt aan de erfgenamen. Dat kan heel verstandig zijn, mits dat weloverwogen is...

Reguliere prijs  0,00