WFR : Toerekening van eigenwoningschulden – Eric Hoepelman

WFR : Toerekening van eigenwoningschulden – Eric Hoepelman

In Weekblad Fiscaal Recht verscheen op 21/10/2021 een artikel waarin auteur de wetgever vraagt wetsvoorstel OFM 2022 niet ongewijzigd aan te nemen. Een aanpassing van de eigenwoningregeling is onnodig en ongewenst.

Reguliere prijs  0,00